e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W Polsce żyje 20-25 tysięcy osób z dziecięcym porażeniem mózgowym 2013-10-03


Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym poinformowało, że w Polsce żyje 20-25 tysięcy osób z porażeniem mózgowym, do którego doszło we wczesnym okresie rozwoju. Mózgowe porażenie dziecięce to grupa zaburzeń ruchu i postawy, które zostały spowodowane trwałym, choć niepostępującym, uszkodzeniem lub zakłóceniem rozwoju centralnego układu nerwowego - przeważnie w okresie ciąży lub okołoporodowym.

Do czynników ryzyka dziecięcego porażenia mózgowego zaliczane są:

  • przedwczesny poród,
  • niedotlenienie i zakażenia w okresie płodowym,
  • nawet stan zdrowia matki w ciąży, w tym choroby sera, nerek, wątroby oraz cukrzycę.
U ok. 40 proc. pacjentów nie można ustalić przyczyny porażenia mózgowego.

Na świecie z zaburzeniem tym żyje 17 mln osób. W Polsce jest to 20-25 tys. Dzieci te stanowią ponad połowę niepełnosprawnych dzieci w naszym kraju.

Różnorodność objawów, które mogą towarzyszyć porażeniu mózgowemu jest bardzo duża. Są to m.in.:

  • zaburzenia ruchowe, takie jak niedowłady, porażenia, ruchy mimowolne, problemy z koordynacją,
  • u pacjentów stwierdza się kłopoty z mową (25 proc. z nich nie może mówić),
  • u połowy występuje niedorozwój umysłowy.
  • trzy czwarte z nich ma dolegliwości bólowe, związane m.in. ze spastycznością mięśni, która objawia się ich sztywnością i napięciem.
  • u jednej czwartej dochodzi do napadów padaczkowych i występują problemy z kontrolowaniem pęcherza.
W tym roku z okazji obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego rodzice polskich pacjentów zwracają szczególną uwagę na problem jakości życia osób z tym zaburzeniem oraz sytuacji ich rodzin. W Polsce nadal brakuje skutecznego, kompleksowego programu opieki dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte porażeniem mózgowym. Ważne jest też wsparcie państwa dla dorosłych osób cierpiących na porażenie mózgowe.

(Źródło: PAP)