e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Konferencja dotycząca praw pacjenta 2013-10-03


18 października 2013 roku w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja "Zrozumieć prawa pacjenta", której organizatorem jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest ona elementem kampanii promującej podręcznik pod tym samym tytułem. Podręcznik zawiera podstawowe informacje z zakresu organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Prelegentami będą osoby zajmujące się prawami pacjenta, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz innych instytucji publicznych.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)