e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych 2013-10-03


27 września w Sejmie odbyło się głosowanie za nowelizacją przepisów, które wprowadzają centralny rejestr kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych, pięcioletni termin ich ważności oraz zapewnienie minimalnej liczby miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach.

Za przyjęciem nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciwko, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zmiany przygotowano w sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, by likwidować nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które obecnie wydawane są bezterminowo.

Zdanych resortu infrastruktury wynika, że obecnie w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. takich kart, wiele z nich używanych jest w sposób nieuprawniony. Często zdarza się używanie kart podrobionych, posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży - jako pasażer lub kierowca.

Ustawa jeszcze raz określa grono uprawnionych do otrzymania karty parkingowej pozwalającej na zajmowanie miejsc zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych i niestosowania się do pewnych znaków drogowych. Zgodnie z nowymi regulacjami uprawnione będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile dodatkowo mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.

Kartę będą mogły mieć także placówki prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Karta parkingowa będzie wydawana na czas określony:

  • dla osób niepełnosprawnych - na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłuższy niż 5 lat,
  • dla placówek - na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Karty wydawać ma już nie starosta, a przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Karta będzie wydawana osobie niepełnosprawnej - niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie, posiadać będzie swoją imienną kartę. W przypadku karty dla placówki, w numerze karty będzie numer rejestracyjny pojazdu.

Utworzona ma zostać centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Zgodnie z nowymi przepisami, obok kary za nieuprawnione zajęcie miejsca parkingowego, która wynosi 500 zł mandatu i 5 punktów karnych - dodatkową, odrębną karę w trybie kodeksu wykroczeń, wynoszącą 2 tys. zł. za nieuprawnione posługiwanie się kartą.

(Źródło: PAP)