e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2013-10-17


22 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego. Dz.U. z 7 października 2013r. Nr 189, poz. 1181.

23 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć. Dz.U. z 8 października 2013r. Nr 190, poz. 1192.