e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w nocnej opiece lekarskiej? 2013-10-17


Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia prezesa Funduszu ws. nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, który zakłada obowiązek rejestrowania rozmów telefonicznych z pacjentami. Zarządzenie dotyczy umów na 2014 r. i lata następne.

Uwagi do projektu można nadsyłać do końca miesiąca.

Zgodnie z projektem, świadczeniodawcy będą musieli posiadać sprzęt rejestrujący zgłoszenia telefoniczne pacjentów. Będą również musieli archiwizować nagrania. Projekt zawiera również definicje poszczególnych specjalności lekarskich, co ma ułatwić Funduszowi ocenę złożonych ofert.

Według proponowanych zapisów, przy decyzji o kontraktowaniu wysoko premiowana ma być obecność pediatry w składzie lekarskim nocnej i świątecznej opieki. Chodzi głównie o zapewnienie obecności pediatry w godz. 18-22. Z dotychczasowej praktyki wynika, że to najczęściej w tych godzinach zgłaszają się rodzice z chorymi dziećmi.

Ponadto w ramach NOL premiowane będą przychodnie, które zapewnią dostęp do badań, w tym badań RTG, w godz. 18-22 na miejscu w dni powszednie, a w pozostałe dni zapewnią gotowość personelu w godz. 22-8.

NFZ proponuje również, aby w rejonach, gdzie dyżurują trzy (lub więcej) zespoły lekarskie, od północy mogłyby dyżurować dwa zespoły. Tak wynika z analizy dotychczasowej pracy NOL

Wprowadzenie powyższych zmian zostało poprzedzone pilotażem w Łódzkim OW NFZ.

(Źródło: PAP)