e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Małopolska: spadek liczby urodzeń 2013-10-17


Jak wynika z "Prognozy ludności dla powiatów Małopolski na lata 2010-2020", którą na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przygotował zespół ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierownictwem prof. Jolanty Kurkiewicz, Kraków w 2030 r. będzie liczył 671 tys. mieszkańców, czyli o prawie 90 tys. mniej niż obecnie. W Tarnowie ich liczba ma się zmniejszyć o 10 tys.

Prognozy demograficzne dla Polski są niezbyt optymistyczne. Według analiz ONZ, pod koniec tego wieku nasz kraj ma mieć tylko 16 mln mieszkańców. Z badań przygotowanych dla ZUS wynika, że w 2060 r. liczba ludności w Polsce spadnie prawie o 8 mln - z obecnych 38,3 mln do 30. Jak poinformował Dziennik Polski, na 1000 pracujących przypadać będzie około 700 emerytów. Obecnie jest ich 270.

Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych przy Urzędzie Statystycznym w Krakowie podaje, że w roku 2035 jedna czwarta ludności województwa i Krakowa będzie w wieku poprodukcyjnym.

Prof. Józef Pociecha, demograf i statystyk, kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podkreśla, że wpływ na sytuację demograficzną ma wiele czynników, a najważniejsze z nich to: gospodarka, liczba urodzeń i migracje.

Demograf podkreśla, że nie licząc okresów wielkich wojen i innych klęsk, nigdy w dziejach Polski nie rodziło się tak mało dzieci, jak jest obecnie. Dzietność Polek jest od lat na bardzo niskim poziomie, wynoszącym 1,2-1,3 dziecka (pod tym względem Polska zajmuje 214 miejsce na 224 kraje). By doprowadzić do zastępowalności pokoleń, na matkę powinno przypadać 2,1 dziecka.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)