e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci 2013-10-17


Profilaktyczne badania lekarskie dzieci czyli tzw. bilanse są ważnym elementem opieki nad dziećmi. Pozwalają one w porę wychwycić nieprawidłowości w rozwoju. Rodzice mają obowiązek dopilnować, aby były przeprowadzane.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz poinformowała, że z analizy NFZ wynika, że wykonywanych jest zbyt mało badań bilansowych dzieci (w roku kalendarzowym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinno ich być ponad 4,5 mln, a w 2012 r. lekarze zrealizowali u małych pacjentów tylko ok. 1,2 mln tych badań).

Na przykład z danych śląskiego oddziału NFZ za 2012 rok wynika, że tylko około 20 proc. dzieci w województwie śląskim zostało poddanych profilaktycznym badaniom lekarskim. W Katowicach z bilansów skorzystało 14,64 proc. uprawnionych dzieci, w Bielsku-Białej 19,3 proc., a w Częstochowie 17,11 proc.

Śląski konsultant wojewódzki w zakresie pediatrii prof. Anna Obuchowicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że dane te są niepokojące. Nie wykluczyła, że pewna liczba w rzeczywistości przeprowadzonych bilansów nie została ujęta w zestawieniach. Część rodziców leczy dzieci w ramach prywatnej opieki lekarskiej, i to ci lekarze przeprowadzają badania bilansowe, a one są nieujęte w danych NFZ.

Bilanse są bardzo ważnym elementem profilaktyki. Podczas badania bilansowego lekarze oceniają m.in. czy stopień rozwoju dziecka jest adekwatny do jego wieku, sprawdzają stan uzębienia, badają dziecko pod kątem wad wzroku czy postawy, oceniają także jego rozwój psychomotoryczny czy rozwój mowy.

Bilanse są przeprowadzane u niemowląt czterokrotnie w ciągu pierwszego roku życia. Kolejne badania przypadają w wieku 2, 4, 6, 10, 13 i 16 lat, a ostatnie - w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia 19. roku życia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od stycznia 2014 r. bilans zdrowia będzie opłacany odrębnie, tj. za każde przeprowadzone badanie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej otrzyma 20 zł, niezależnie od comiesięcznej stałej stawki.

(Źródło: PAP)