e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-10-31


18 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. z 18 października 2013r. Nr 198, poz. 1227.

22 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego. Dz.U. z 7 października 2013r. Nr 189, poz. 1181.

23 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć. Dz.U. z 8 października 2013r. Nr 190, poz. 1192.