e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Poszerzamy HERyzonty - kampania informacyjna dla kobiet z rakiem piersi 2013-10-31


Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" oraz Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia zorganizowały nową kampanię informacyjną pod hasłem "Poszerzamy HERyzonty", która jest skierowana do kobiet chorujących na raka piersi.

Jak podkreślili eksperci na konferencji w Warszawie, kampania związana jest z wprowadzeniem nowych, bardziej skutecznych metod leczenia raka piersi. Chodzi przede wszystkim o nowej generacji leki blokujące receptory HER, które znajdują się na powierzchni komórek nowotworowych i sprzyjają rozwojowi choroby.

Eksperci podkreślają, że nastąpił ogromny postęp w wykrywaniu jak i leczeniu raka piersi. W przypadku raka piersi przełomowe znacznie miało wprowadzenie trastuzumabu, leku blokującego receptor HER-2. Białko pobudzające komórki nowotworowe do wzrostu. HER-2 występuje u co piątej kobiety chorej na raka piersi i jest to jedna z najbardziej agresywnych postaci tej choroby. Podanie takiego preparatu o 50 proc. zmniejsza jednak ryzyko nawrotu choroby i o 34 proc. obniża groźbę zgonu.

Taki sposób leczenia nie wszystkim kobietom z receptorem HER-2 i z uogólniona postacią choroby pomaga w jednakowym stopniu. U co drugiej z nich mimo podania leku po roku dochodzi do nawrotu choroby. Jak tłumaczy dr Jagiełło-Gruszfeld, u niektórych pacjentek nie wystarczy zablokować tylko ten jeden receptor. Dla tych kobiet przeznaczony jest lek o nazwie pertuzumab, który uniemożliwia łączenie się HER-2 z innymi receptorami (HER-1/EGFR, HER-3 oraz HER-4) znajdującymi się na powierzchni komórek nowotworowych. Skojarzenie tego leku z trastuzumabem (podawanym z lekiem przeciwnowotworowym o nazwie docetaksel) o 50 proc. wydłuża czas przeżycia chorych bez progresji choroby.

Dr Jagiełło-Gruszfeld poinformowała, że mimo uogólnienia choroby nadal żyją wszystkie pacjentki, które w ten sposób są leczone od 3 lat. W Polsce lek ten dostępny jest jedynie w badaniach klinicznych. Trzeba poczekać na uruchomienie programów lekowych, który ruszą od 2014 r.

Wraz z kampanią uruchomiono stronę internetową www.heryzonty.pl, która zwiera najnowsze informacje o postępach w leczeniu raka piersi. Mają się tam również pojawiać informacje o spotkaniach edukacyjnych dla pacjentek z udziałem onkologów.

(Źródło: PAP)