e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Informatyzacja ochrony zdrowia 2013-10-31


Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji medycznej, od 2015 roku każdy pacjent będzie miał ubezpieczeniową kartę z chipem, a każdy lekarz - elektroniczną legitymację.

Portal wp.pl poinformował, że nowela przewiduje, że w drugiej połowie 2015 r. NFZ będzie bezpłatnie wydawać wszystkim obywatelom elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego. Karty otrzymają nie tylko ubezpieczeni, ale też inni uprawnieni do korzystania z bezpłatnych usług medycznych, np. dzieci niezgłoszone przez rodziców do ubezpieczenia czy osoby korzystające z pomocy społecznej.

Lekarze, a także inni pracownicy ochrony zdrowia, dostaną karty specjalisty medycznego. Resort zdrowia przygotowuje je dla wszystkich pracowników medycznych, czyli pielęgniarek, ratowników i sekretarek medycznych.

Recepty papierowe mają zniknąć 1 sierpnia 2016 r. Od 1 marca 2017 r. lekarze mają wystawiać skierowania dla pacjentów tylko elektronicznie.

(Źródło: www.wp.pl)