e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2013-10-31


Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad i grudzień 2013 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 343,19 zł.


Według obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16 października 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r. wyniosło 3813,25 zł. Zgodnie z tym wyliczeniem składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad i grudzień 2013 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 343,19 zł.

Zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba ubiegająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym powinna przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)