e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-11-14


8 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 7 listopada 2013r. Nr 210, poz. 1293.

12 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 28 października 2013r. Nr 203, poz. 1248.