e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Czy wzrośnie zatrudnienie niepełnosprawnych w 2014 roku? 2013-11-14


Rząd przyjął ustawę okołobudżetową, która zakłada, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależne od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Sprawa ta budzi jednak kontrowersje wśród polityków.

Hanna Majszczyk powiedziała w Sejmie, że w 2014 roku o 2 procent wzrośnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W ten sposób wiceminister finansów odniosła się do zarzutów opozycji, że obniżka dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych spowoduje zamknięcie wielu zakładów pracy chronionej. Jej zdaniem przyjęte obecnie rozwiązania spowodują, że będzie większa możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Innego zdanie ma opozycja. Wincenty Elsner z Twojego Ruchu powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że zrównanie w dół dopłat do wynagrodzeń na otwartym i zamkniętym rynku pracy przyczyni się do upadku tego drugiego ze względu na drastyczny spadek rentowności zakładu pracy chronionej. Jego zdaniem, żaden przedsiębiorca nie będzie w stanie tego przetrzymać.

Marek Plura, przewodniczący nadzwyczajnej stałej komisji do spraw osób niepełnosprawnych poinformował IAR, że przyjęte rozwiązania są konsekwencją logiki całego systemu zatrudniania niepełnosprawnych. Poseł uważa, że zakłady pracy chronionej nie są ani najlepszą, ani jedyną formą zatrudnienia.

Sejm przyjmując ustawę okołobudżetową zdecydował , że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jak było do tej pory. Kwoty dofinansowania określono na poziomach: 480 zł, 1125 zł i 1 920 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika.

(Źródło: IAR)