e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2013-11-28


4 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami. Dz.U. z 19 listopada 2013r. Nr 217, poz. 1343.

5 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. z 20 listopada 2013r. Nr 218, poz. 1347.