e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 2013-11-28


Weszła już w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Daje możliwość Narodowemu Funduszowi Zdrowia wprowadzenia wielu zmian, korzystnych zarówno dla pacjentów, jak i dla świadczeniodawców.

Jak napisano w komunikacie Funduszu, dzięki zmianie przepisów Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość informowania w systemie eWUŚ o prawie do świadczeń zdrowotnych i "zielone światło" w przypadku osób, które posiadają ważną decyzję wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, a także obywateli UE zamieszkujących w Polsce, którzy do tej pory przy korzystaniu ze świadczeń każdorazowo musieli okazywać ważne poświadczenie.

Nowelizacja ustawy pozwala również na zmiany w ocenie ofert składanych przez świadczeniodawców. Jak podkreśla NFZ, wprowadzone pojęcia ciągłości i kompleksowości świadczeń oraz umożliwienie ich wykorzystania, jako jednego ze wskaźników w ocenie ofert, pozwoli na premiowane tych placówek, które świadczą już usługi w ramach umów zawartych z NFZ i jednocześnie są w stanie zagwarantować odpowiednią dostępność do świadczeń. Pozwoli to zapewnić pacjentom wysoką jakość leczenia na wszystkich jego etapach. W tym samym celu umożliwiono także udzielanie świadczeń specjalistycznych w poradni przyszpitalnej.

Oprócz zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej znowelizowana została także ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Poprzez wyłączenie części jej przepisów zostaną uproszczone i usprawnione postępowania kontrolne prowadzane przez NFZ u świadczeniodawców.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia bez przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert oraz możliwości udzielania świadczeń AOS w poradniach przyszpitalnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)