e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-12-12


12 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. z 27 listopada 2013r. Nr 223, poz. 1386.

6 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 6 grudnia 2013r. Nr 230, poz. 1456.

6 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz.U. z 6 grudnia 2013r. Nr 230, poz. 1457.

5 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 5 grudnia 2013r. Nr 229, poz. 1447.