e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich 2013-12-12


1 grudnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Sejm uchwalił ustawę 21 czerwca 2013 r. 6 sierpnia 2013 r. podpisał ją prezydent.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2012 r. Zgodnie z ustawą wszystkie grupy ubezpieczonych niebędących pracownikami (np. prowadzących działalność gospodarczą) mają podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami.

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowiło wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Do tej pory tą podstawą była zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca.

(Źródło: sejm.gov.pl)