e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w listopadzie 2013r. 2013-12-12


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w listopadzie 2013r. pracodawcy zgłosili 55 tys. ofert pracy czyli o 12% więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 13,2%.

W urzędach pracy w końcu listopada zarejestrowanych było 2 115,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do października ich liczba wzrosła o 40,6 tys. Wzrost ten był zdecydowanie słabszy niż w 2012 roku. Wtedy w listopadzie przybyło 63,3 tys. bezrobotnych.

W 2013 roku bezrobocie spadało przez 8 miesięcy, podczas gdy w 2012 roku jedynie przez 5 miesięcy. Liczba bezrobotnych na koniec listopada 2013 roku była o 58 tys. wyższa niż przed rokiem.

W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 55 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 12% więcej niż rok temu, kiedy było to 49 tys. Ofert pracy przybyło we wszystkich województwach.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało w listopadzie urzędom pracy dodatkowo około 100 mln zł na wsparcie osób bezrobotnych. Pieniądze pochodzą z oszczędności i rezerwy ministra i mają być wykorzystane na aktywne formy walki z bezrobociem, m.in. staże, dotacje na start biznesu i dofinansowanie utworzenia miejsc pracy. Resort szacuje, że pozwoli to pomóc dodatkowym 12 tys. bezrobotnych.

Stopa bezrobocia wyniosła 13,2% i była o 0,2 pp. wyższa niż w październiku. W tym samym czasie 2012 roku wzrost było dwukrotnie większy i wyniósł 0,4 pp. Stopa bezrobocia zwiększyła się w 15 województwach. Tylko na Mazowszu nie uległa zmianie. Najlepszy wynik odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 9,4%.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)