e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2013-12-12


W dniu 3 grudnia br. po raz 21. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała zwraca uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreśla konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W 2011 r. przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny, z którego wynika, że w Polsce jest blisko pięć milionów niepełnosprawnych czyli 12,2 proc. ludności kraju. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne, uszkodzenia i choroby wzroku. Z informacji rządu na temat realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych wynika, że większość niepełnosprawnych nadal pozostaje poza rynkiem pracy. W 2012 r. biernych zawodowo było prawie 72 proc. osób w wieku produkcyjnym. Z pracy utrzymywało się 16,9 proc. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym 13,7 proc. z pracy najemnej (pozostali pracowali we własnym gospodarstwie rolnym bądź na własny rachunek poza rolnictwem).

Z kolei z danych Fundacji Zero Barier, której celem jest wsparcie aktywizacji osób niepełnosprawnych, 3 mln osób niepełnosprawnych porusza się na wózkach, prawie 1,5 mln to osoby niewidome i niedowidzące, a pół miliona stanowią głusi. Fundacja uruchomiła wirtualny przewodnik po najciekawszych miejscach Polski, które przystosowane są do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne bez względu na typ dysfunkcji. W przewodniku można znaleźć: ciekawe miejsca przyjazne dla niepełnosprawnych, wirtualne spacery po polskich obiektach turystycznych, promocje i aktualności związane z ruchową aktywacją osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Przewodnik jest dostępny w wersji papierowej pod tytułem: "Zero Barier - Polska bez ograniczeń" oraz na stronie internetowej.

(Źródło: rynekzdrowia.pl, PAP)