e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na pomoc niepełnosprawnym w województwie łódzkim 2014-01-09


Samorząd województwa łódzkiego przeznaczy na wsparcie dla rodzin, pomoc niepełnosprawnym i przeciwdziałanie uzależnieniom prawie 1,3 mln zł.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłosiło osiem konkursów, do których mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne podmioty. Dotyczą one wsparcia rodzin, rodzicielstwa zastępczego, pomocy osobom niepełnosprawnym czy przeciwdziałania uzależnieniom.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień uważa, że pieniądze te mają zostać przeznaczone na działania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcie rodzin, które zajmują się pieczą zastępczą, przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi czy wspierania rodzin ze środowisk ubogich, które powinny korzystać szerzej z edukacji czy bezpośredniej materialnej pomocy.

Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na:

  • pomoc społeczną (297,5 tys. zł),
  • przeciwdziałanie alkoholizmowi (250 tys. zł),
  • pomoc osobom niepełnosprawnym (230 tys. zł),
  • politykę prorodzinną (212,5 tys. zł).
W sumie w ośmiu konkursach do podziału będzie 1,28 mln zł. Wyłonione w nich organizacje będą realizować zadania od kwietnia do grudnia tego roku.

(Źródło: PAP)