e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowa lista refundacyjna 2014-01-09


Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa lista refundacyjna. Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę, że ostateczna lista zawiera pewne zmiany w porównaniu z projektem opublikowanym 18 grudnia 2013 r.

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, których prowadzenie zasygnalizowane zostało w komunikacie z dnia 18 grudnia 2013 r.,w porównaniu do projektu z dnia 18 grudnia 2013 r, w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r. zaszły następujące zmiany:

• dla 2 produktów nastąpił spadek cen detalicznych odpowiednio o 5,67 zł dla leku zawierającego omeprazol oraz o 11,34 zł dla leku zawierającego kandesartan;

• dla 174 produktów (182 pozycji wykazu) nastąpił spadek poziomu dopłaty pacjenta od 9,41 zł do 1 grosza;

• dla 107 produktów (121 pozycji wykazu) nastąpił wzrost poziomu dopłaty pacjenta od 1 grosza do 7,91 zł.

MZ przypomina również, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza.

Opublikowano również obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu. Obwieszczenie dotyczy leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są stosowane w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych innych niż programy lekowe i chemioterapia oraz niebędących produktami dostępnymi w aptece na receptę. Opublikowane obwieszczenie określa urzędowe ceny zbytu dla leków zawierających baklofen.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)