e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-01-23


22 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd. Dz.U. z 17 stycznia 2014r. Nr 10, poz. 86.

22 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego. Dz.U. z 17 stycznia 2014r. Nr 10, poz. 87.

22 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Dz.U. z 17 stycznia 2014r. Nr 10, poz. 88.

22 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Dz.U. z 17 stycznia 2014r. Nr 10, poz. 89.