e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w grudniu 2013r. 2014-01-23


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w grudniu 2013r. stopa bezrobocia wyniosła 13,4%. Bezrobocie w grudniu wzrosło najwolniej od 2007 roku.

W urzędach pracy w końcu grudnia zarejestrowanych było 2 157,9 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do listopada ich liczba wzrosła o 41,8 tys. Grudniowy wzrost był słabszy niż w 2012 roku, gdzie wtedy przybyło 78,7 tys. bezrobotnych. Jest to najniższy wzrost od 2007 roku.

Stopa bezrobocia na koniec grudnia wyniosła 13,4% i była o 0,2 pp. wyższa niż w listopadzie. Jest to najniższy wzrost wskaźnika bezrobocia w grudniu od 2008 roku. W 2012 roku był on ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł 0,5 pp. W grudniu 2009 i 2010 roku stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,7 pp.

W grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to o 28% więcej niż rok temu, kiedy było to 36 tys. W całym 2013 roku urzędy pozyskały 874 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej, o 87 tys. więcej niż w 2012 roku.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)