e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Program Szczepień Ochronnych na 2014 r. 2014-01-23


Już obowiązuje Program Szczepień Ochronnych na rok 2014. W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę).


Zmian jest niewiele. Przy przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień na tężec i błonicę (dawka przypominająca) u dzieci w wieku 14 lat wprowadzono dodatkowe zalecenie. Zgodnie z nim należy zachować odstęp, tak jak zaleca producent szczepionki, pomiędzy dawkami przypominającymi szczepionki, jednak nie krótszy niż 5 lat.

Rozszerzono katalog osób, którym zaleca się szczepienia przeciwko WZW typu B - o przewlekle chorych o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorych z cukrzycą oraz pacjentów dializowanych. Zmienił się też katalog osób, którym zalecane jest szczepienie przeciwko grypie. Rozszerzono go o m.in. dzieci przewlekle chore (powyżej 6 miesiąca życia) oraz z grup ryzyka (6 miesiąc życia do 18 roku życia). Zmiany katalogu zaleceń dotyczą także wskazań przy szczepionkach przeciwko pneumokokom (usunięto z katalogu osoby powyżej 65 r. życia).

Nie zwiększono dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci do 3 roku życia objętych pieczą zastępczą.

W styczniu startuje też w 20 polskich miastach kampania medialna pod hasłem „Zaszczep

w sobie chęć szczepienia”. Jej celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny.

(Źródło: GIS)