e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-02-06


23 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 23 stycznia 2014r. Nr 14, poz. 122.

23 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 22 stycznia 2014r. Nr 13, poz. 104.

29 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Dz.U. z 14 stycznia 2014r. Nr 7, poz. 66.