e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Liczba ludności Polski nadal spada 2014-02-06


GUS poinformował, że w 2013 roku liczba ludności Polski spadła do mniej niż 38,5 mln, drugi rok z rzędu. Polaków jest o 37 tys. mniej niż rok wcześniej.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że tempo przyrostu rzeczywistego wyniosło minus 0,1 proc. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski w 2013 roku ubyło 10 osób. Szacuje się, że na koniec 2013 r. ludność Polski liczyła 38 mln 496 tys. osób.

Ze wstępnych danych wynika, że w 2013 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności, zwłaszcza w wyniku mniejszej niż w poprzednim roku liczby urodzeń, przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów. Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o ok. 15 tys. osób; współczynnik przyrostu naturalnego liczony na 1000 ludności wyniósł minus 0,4 promila.

GUS podał również, że żyjemy coraz dłużej. Mężczyźni żyją w Polsce przeciętnie 72,7 lat, a kobiety - 81 lat. To o sześć lat dłużej niż na początku lat 90-tych i o blisko trzy lata dłużej niż w 2000 r.

(Źródło: PAP)