e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-02-20


3 lutego weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 3 lutego 2014r. Nr 21, poz. 159.

5 lutego weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Dz.U. z 5 lutego 2014r. Nr 23, poz. 174.

7 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 7 lutego 2014r. Nr 25, poz. 177.

19 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dz.U. z 4 lutego 2014r. Nr 22, poz. 168.