e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ZUS w sprawie starych wzorów ZUS ZLA 2014-02-20


Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje nowy wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Nawiązując do komunikatu z dnia 19 grudnia 2013 r., ZUS poinformował niedawno, że płatnicy zasiłków mogą przyjmować i honorować zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu według wzoru obowiązującego do 31 grudnia 2013 r., jako dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy i stanowiący podstawę do wypłaty świadczeń za okres niezdolności przypadający także po tej dacie.

(Źródło: ZUS)