e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-03-06


26 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 26 lutego 2014r. Nr 38, poz. 241.