e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ZUS skontrolował prawie 484 tys. osób 2014-03-06


W 2013 r. obniżono i wstrzymano prawie 63 tys. wypłat świadczeń chorobowych na kwotę ponad 212 mln. zł. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy objęła prawie 484 tys. osób.

W ciągu całego ubiegłego roku lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 483,7 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Wydano 62,9 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń, a kwota wstrzymanych zasiłków z tego tytułu wyniosła łącznie prawie 21,2 mln zł.

W zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich skontrolowano natomiast 159 tys. osób, wstrzymując wypłatę zasiłków 6 tys. ubezpieczonych na kwotę 6,1 mln zł.

ZUS obniżył też w ubiegłym roku świadczenia osobom, które w trakcie trwania zwolnienia utraciły tytuł do ubezpieczenia, bo np. wygasła obowiązująca je umowa o pracę. W takim wypadku świadczenia obniżane są do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju. I tak w całym 2013 r. kwota obniżonych wypłat sięgnęła 177 mln zł.

Zgodnie z ustawowymi zapisami Zakład obniżył również kwotę wypłacanego zasiłku chorobowego wszystkim tym, którzy w terminie 7 dni nie dostarczyli zwolnienia lekarskiego do pracodawcy lub ZUS (w przypadku przedsiębiorców). Za każdy dzień zwłoki ponad ustawowe 7 dni Zakład obniża świadczenie o 25 proc. Od stycznia do końca grudnia kwota obniżonych z tego tytułu świadczeń wyniosła blisko 7,7 mln zł.

Łącznie, w ubiegłym roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał i ograniczył wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę 212,1 mln zł.

(Źródło: ZUS)