e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 2014-03-06


Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 18 lutego 2014 r. wydał obwieszczenie w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 519 ) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r. wynosi 105,8%.

(Źródło: ZUS)