e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Leczenie chorób rzadkich 2014-03-06


W ministerstwie zdrowia trwają prace zmierzające do implementowania do systemu ochrony zdrowia projektu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Resort podkreśla, że prowadzone są intensywne działania, które mają poprawić dostęp do leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi.
Priorytetem polityki zdrowotnej w ostatnich latach było zapewnienie pacjentom chorym na choroby rzadkie dostępu do bardzo kosztownych (i z tego powodu trudno dostępnych) terapii lekowych.

W ramach programów lekowych ze środków publicznych finansowane są terapie chorób określanych jako ultra-rzadkie:

  • choroby Gauchera,
  • zespołu Maroteaux-Lamy,
  • zespołu Huntera,
  • choroby Hurlera,
  • choroby Pompego,
  • leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii.
Na finansowanie tych terapii Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył: w 2009 roku - 51 869 560 zł, a od stycznia do listopada 2013 roku - 122 763 893 zł.

Katalog leków, które są refundowane w terapii chorób rzadkich został poszerzony od 1 marca 2014 r. o kolejny produkt leczniczy - w ramach programu lekowego finansowane będzie leczenie welaglucerazą alfa choroby Gauchera typ I.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)