e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W Bydgoszczy otwarto przedszkole dla dzieci autystycznych 2014-03-06


Bydgoski oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu uruchomił niepubliczne przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. Na początek przyjęło siedmioro maluchów, a każdy z nich ma zajęcia z indywidualnym terapeutą.

Prowadzone są: muzykoterapia, dogoterapia, artterapia, terapia ręki i zabawy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dzieci mają również zajęcia z logopedą. Uczą się samodzielności w zakresie jedzenia, picia, korzystania z toalety, ubierania się.

Zajęcia są finansowane z dotacji oświatowych. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 3-4 lat.

Anna Krawczyk, dyrektor przedszkola podkreśla, że do przedszkola przyjmowane są maluchy w wieku od 2,5 roku do 7-8 lat.

Bydgoski oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który otworzył nowe przedszkole, poszukuje obecnie terapeutów i wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w prowadzonych działaniach, w tym m.in. w organizacji warsztatów dla studentów medycyny na temat autyzmu.

(Źródło: Gazeta.pl)