e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-03-20


14 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dz.U. z 27 lutego 2014r. Nr 39, poz. 250.