e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Karetka do dziecka obowiązkowo 2014-03-20


Każde wezwanie pogotowia do dziecka powinno być traktowane jako stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i skutkowało wysłaniem karetki, a przynajmniej, powinno to być obowiązkowe w przypadku dzieci do lat trzech.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, apelując o zmiany w wydanym w styczniu rozporządzeniu w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Jego zdaniem obowiązujące przepisy wymagają dalszego doskonalenia w kierunku bardziej uprzywilejowanego traktowania dzieci, których zdrowie i życie mogą być zagrożone.

Jak jest obecnie? Karetka jest wysyłana wtedy, gdy na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego dyspozytor stwierdzi, że u pacjenta występuje nagłe zagrożenie zdrowia lub życia. Zgodnie ze styczniowym rozporządzeniem od lipca wywiad ma być przeprowadzany z uwzględnieniem specjalnego algorytmu, stanowiącego zbiór pytań i rekomendacji wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego.

Według rzecznika algorytm pytań zadawanych w trakcie wywiadu medycznego - wspólny dla dzieci i osób dorosłych - nie uwzględnia wieku pacjenta jako kryterium decydującego o wysłaniu karetki pogotowia, zatem nie zawsze może stanowić narzędzie gwarantujące dziecku udzielenie szybkiej pomocy medycznej. Tym bardziej, że procesy chorobowe w organizmie dziecka przebiegają gwałtowniej. Zdaniem rzecznika w przypadku małego pacjenta, większość objawów jest niespecyficzna, co dodatkowo utrudnia dyspozytorowi podjęcie decyzji.

(Źródło: PAP)