e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

GIF wycofuje z obrotu serie Rutinoscorbinu 2014-03-20


Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje serie Rutinoscorbinu, tabletki powlekane 25 mg+100 mg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals.

GIF otrzymał decyzję własną podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu wskazanych serii produktu z powodu niedotrzymania standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej.

Dokładne informacje dotyczące wycofanych serii Rutinoscorbinu znajdują się na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

(Źródło Główny Inspektor Farmaceutyczny)