e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Działania chroniące dzieci i młodzież przed e-papierosami 2014-03-20


Wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki zapowiedział, że Ministerstwo Zdrowia przedstawi nowelizację ustawy tytoniowej, w której zaproponuje m.in. mechanizmy chroniące dzieci i młodzież przed e-papierosami. Poinformował o tym wiceminister, który w czwartek (13 marca) w Sejmie odpowiadał na pytania posłów w tej sprawie. Szacuje się, że ok. 3 proc. Polaków używa e-papierosów, co oznacza, że polski rynek wynosi ok. 1,2 mln - 1,3 mln tych produktów.

Igor Radziewicz-Winnicki podkreślił, że choć nie ma badań, które mówią o tym, że używanie e-papierosów będzie miało działanie rakotwórcze, wiadomo, że nie emitują one substancji smolistych, ale emitują inne substancje. Jak zaznaczył wiceminister, nie wiadomo, jaki będzie ich wpływ na organizm ludzki, który będzie eksponowany na te toksyny przez 20-30 lat. Na pewno wiadomo, że zawierają one nikotynę, która jest znaną neurotoksyną i ma olbrzymi potencjał uzależniający. Nie ulega zatem wątpliwości, że dzieci i młodzież, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, należy chronić prze wpływem tych toksyn. Emitowanie przez użytkowników e-papierosów w wydychanym do środowiska powietrzu niepochłoniętej przez płuca nikotyny oraz innych substancji utrzymuje się w pomieszczeniach na poziomie, który może być szkodliwy.

Projekt nowelizacji ma wejść w życie na przełomie kwietnia i maja.

(Źródło: PAP)