e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt przywrócenia świadczeń pielęgnacyjnych trafi do Sejmu 2014-03-20


Prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia w Sejmie znajdzie się projekt noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ma ona zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że odebranie świadczeń pielęgnacyjnych części opiekunów niepełnosprawnych było niekonstytucyjne. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn poinformowała senacką komisję rodziny i polityki społecznej, że projekt noweli przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.

Jak tłumaczyła, projekt przewiduje, iż osoby, które w lipcu 2013r. straciły świadczenie pielęgnacyjne w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, będą miały wpłacone świadczenia zaległe i odzyskają prawo do ich dalszego otrzymywania. Po wejściu ustawy w życie, o możliwości zwrotu odebranych środków opiekunów będą informować ośrodki pomocy społecznej. Opiekun będzie miał cztery miesiące na złożenie odpowiedniego wniosku. Wypłata świadczeń za rok 2013 to koszt ok. 660 mln zł, natomiast za rok 2014 - 1 mld 50 mln zł.

Od lipca 2013r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących się). Wcześniej świadczenie mogli pobierać również krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała po 25. roku życia czyli np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Obecnie dla tej grupy osób przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki - nie przekroczy, w przeliczeniu na osobę, ustawowego limitu.

W grudniu 2013 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że odebranie prawa do świadczeń było niezgodne z konstytucją.

(Źródło: PAP)