e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Stres w pracy? Nie, dziękuję! 2014-04-03


Stres w pracy? Nie, dziękuję!- jest to tytuł konferencji organizowanej w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja odbędzie się 10 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas konferencji zostaną omówione takie zagadnienia, jak: wprowadzenie do tematyki kampanii informacyjnej oraz metod identyfikacji i oceny zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, w szczególności stresu i mobbingu. Odbędzie się prezentacja praktycznych metod zarządzania stresem oraz stosowane przez firmy praktyki antystresowe, w tym sposoby wsparcia psychologicznego dla pracowników w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

(Źródło: www.ciop.pl)