e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Infolinia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych 2014-04-03


Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych.

Infolinia ma na celu upowszechnienie wiedzy o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat. Wydawanie przez aptekarzy tańszych odpowiedników leków refundowanych pozwala pacjentom dostosowanie farmakoterapii zleconej przez lekarza do ich możliwości finansowych (jest to całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób).

Codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerem 22 123 98 00 od farmaceutów można uzyskać informację o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki.

Każdy pacjent ma prawo nabyć tańszy odpowiednik leku refundowanego, jeżeli lekarz nie umieścił na recepcie adnotacji o braku takiej możliwości. Ministerstw Zdrowia podkreśla, że każdy aptekarz ma obowiązek wydać na żądanie pacjenta tańszy odpowiednik leku refundowanego.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)