e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Internetowe Konto Pacjenta ruszy jeszcze w 2014 r. 2014-04-03


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że jeszcze w 2014 roku gotowe do uruchomienia będą niektóre elementy systemu elektronicznej informacji medycznej, tj. Internetowe Konto Pacjenta i e-zlecenie. E-recepta i e-skierowanie mogą być uruchomione na początku 2015 r.

O stopniu zaawansowania prac nad wdrożeniem projektu elektronicznej platformy informacji, tzw. P1 poinformował dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcin Kędzierski. W ramach projektu P1 uruchomiona ma zostać e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na zaopatrzenie, portal internetowy e-zdrowie i Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Zastępca kierownika projektu P1 Paweł Pierzchała podał, że to, kiedy faktycznie elektroniczna platforma zostanie uruchomiona, zależy od tempa przebiegu prac legislacyjnych.

Korzystanie przez pacjentów z elektronicznych usług P1 będzie dobrowolne. Każdy pacjent na własne życzenie nadal będzie mógł korzystać z usług medycznych w taki sposób, jak do tej pory.

Osoby, które nie korzystają z nowych technologii, a będą chciały sięgnąć po udogodnienia elektronicznej platformy, będą mogły upoważnić np. młodszego członka rodziny, by to on w ich imieniu obsługiwał ich IKP.

Pacjent, który będzie korzystał z elektronicznej platformy, otrzyma kod recepty - na konto poczty elektronicznej lub sms. Kod ten poda w aptece i na tej podstawie recepta zostanie zrealizowana.

(Źródło: PAP)