e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prace społecznie użyteczne 2006-01-31


Minister Pracy i Polityki Społecznej skierował pismo do Wojewodów i Marszałków Województw, w którym promuje prace społecznie użyteczne. Taka forma pracy została wprowadzona 1 listopada 2005r. na podstawie przepisów ustawy z 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustawy, Dz. U. Nr 64, poz. 1366.

To właśnie samorządy gminne są bezpośrednimi organizatorami tych prac. Współpracują też ze służbami zatrudnienia oraz służbami pomocy społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało publikację, która zawiera podstawowe wskazówkidotyczące organizacji prac społecznie użytecznych. Ma ona służyć gminom jako pomoc konsultacyjna. Minister poprosił Wojewodów i Marszałków o pomoc w rozpowszechnieniu publikacji. Ma on nadzieje, ze będzie ona przydatna dla wszystkich instytucji, od których zależy organizacja prac społecznie użytecznych.

Źródło: Mps