e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc dla dolnośląskich szpitali z samorządu 2006-01-31


Urząd Marszałkowski poręczył kredyty dla podległych sobie szpitali i wyemitował obligacje na sumę ok. 100 mln zł. Zgodzili się na to radni sejmiku dolnośląskiego.

Założycielem dolnośląskich szpitali, które są zadłużone na ponad 700 mln zł. jest samorząd. Dotychczas Urząd poręczył 30 placówkom, które wzięły kredyty na łączną sumę około 80 mln zł. Poręczenia otrzymały również m. in. szpitale z Legnicy, Rościszowa i Wrocławia. Urząd chce też przekazać na pomoc szpitalom ok. 100 mln zł z emisji obligacji. 10-letnie obligacje mają się ukazać na rynku już w lutym. Samorząd udzieli pomocy tylko tym placówką, które realizują zatwierdzony przez Urząd dwuletni plan restrukturyzacji.

Źródło: Kurier Medycyny Praktycznej