e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-01-31


20 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej. Dz.U. z 12 stycznia 2006r. Nr 5, poz.32.