e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-01-31


9 lutego wejdzie w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 25 stycznia 2006r. Nr 12, Poz.67.