e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-04-17


8 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Dz.U. z 8 kwietnia 2014r. Nr 66, poz. 453.

9 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych. Dz.U. z 9 kwietnia 2014r. Nr 67, poz. 465.

9 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 9 kwietnia 2014r. Nr 67, poz. 469.