e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Obowiązek zgłaszania dzieci do ubezpieczenia 2014-04-17


Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że rodzice, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci i to niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.

W tym celu rodzice powinni poinformować swojego płatnika składek (zazwyczaj pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie.

W przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego trzeba ponowić zgłoszenie u nowego pracodawcy.

(Źródło Narodowy Fundusz Zdrowia)