e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w marcu 2014r. 2014-04-17


Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w marcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o około 72 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 130 tys. mniej osób niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt. proc.

W urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 2 184 tys. osób. Jest to o około 72 tys. mniej niż w lutym. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej podkreślił, że tak duży spadek bezrobocia w marcu po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r. Dla porównania:

  • w marcu 2013 r. spadek wyniósł 22 tys.,
  • w marcu 2012 r. - 26 tys.,
  • w marcu 2011 r. - 16 tys.,
  • w marcu 2010 r. - 25 tys.,
  • w marcu 2009 r. odnotowano wzrost - o 40 tys.
Minister poinformował że widać wyraźne ożywienie na rynku pracy. W urzędach pracy rejestruje się mniej osób, więcej osób znajduje pracę. W styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem, w lutym ta różnica wzrosła już do blisko 80 tys., a w marcu do 130 tys.

Pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów 107 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Jest to o ponad 18 tys. więcej niż w marcu 2013 r. Wzrost wyniósł więc 20 proc. Najwięcej ofert przybyło w województwie opolskim - wzrost o 31 proc. oraz w województwie podkarpackim – wzrost o 28 proc.

W marcu poprawę sytuacji odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w województwach mazowieckim – o prawie 8 tys. oraz wielkopolskim - o 6,6 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt. proc. W tym samym czasie 2013 r. również odnotowano spadek, ale był on trzykrotnie mniejszy. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Najmocniej - o 0,7 pkt proc. - na Warmii i Mazurach, czyli w województwie o najwyższym wskaźniku bezrobocia.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)