e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-05-08


1 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej. Dz.U. z 29 kwietnia 2014r. Nr 79, poz. 556.

18 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Dz.U. z 17 kwietnia 2014r. Nr 72, poz. 497.