e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zasady udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia 2014-05-22


Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 18 maja 2014 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia.

Szczególne uprawnienia mają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy,
  • weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Szczególne uprawnienia dotyczą udzielania świadczeń w dniu zgłoszenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i w szpitalach. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)